Strömstads Maritima Förening, SMF.

Strömstads Maritima Förening.  E-mail: 

Välkommen ombord Lord Nelson.

Lord Nelson i SMFs ägo.

Lord Nelsons ägare/tekn.data.

Lord Nelsons långa historia.

Hälleviksstrands Varv, Orust.

Lord Nelson's Renovering & Studiebesök 1-3.

Lord Nelson's Föreningsnytt & Diverse.

Lord Nelson's Sponsorer & Andelsbevis.

Länkar

 
 
 Lord Nelsons ägare, teknisk data.
 

Byggt av Smith & Stephenson, Grimsby, England 1885. Official number: 91549. Entry number: 64/1885.


1899 11 oktober.

Säljer: smackowner Samuel Gidley, Great Grimsby, England till

Köpare: partrederiet Gullholmen, Sverige. Anders Stefanus Kristiansson 1/4, 
Nils Schröder 1/4, Henrik Frank 1/4, Peter Tobiasson 1/4. Pris: 282;- Pounds 10 sh.

 

1901 11 januari.

Anmäld till registrering.

 

1901 14 januari.

Mätbrev Uddevalla Tullkammare. Brutto: 79,77.  Netto: 59,35.

 

1901 1 februari.

Registrerad. Huvudredare: Henrik Frank. Skeppare: Peter Tobiasson. 

Fartygets hemort: Gullholmen.

 

1902 6 mars.

Ommätt vid Uddevalla Tullkammare. Brutto: 79,77. Netto: 29,08.

 

1905 30 oktober.

Säljer Henrik Frank sin 1/4 i fartyget till Anders Stefanus Kristiansson 1/3, 
Nils Schröder 1/3, Peter Tobiasson 1/3. Pris; 2.200:- kronor. Huvudredare: 
Anders Stefanus Kristiansson, skeppare: Peter Tobiasson. Hemort: Gullholmen.

 

1909 24 mars.

Ommätt vid Lysekil Tullkammare. Brutto: 79,77. Netto: 39,98.

 

1911 10 februari.

Ommätt vid Lysekil Tullkammare. Brutto: 79,77. Netto: 60,05.

 

1921

Reparerad.

 

1928 27 mars.

Såld till partrederi Rossö. Osvald Birger Olausson 1/2. 
Olaus Osborn Olausson 1/2. Pris: 9.000:- kronor.

 

1928 9 maj.

Anhållan hos Kommerskollegium. Att få ändra fartygets namn till "Maj". 
Huvudredare: Olaus Osborn Olausson. Skeppare: Osvald Birger Olausson. 
Skepparbrev av 2:a klass nr. 22 år 1917. Hemort: Rossö.

 

1928 29 maj.

Motor installerad: 30 hk Avance. Ommätt vid Lysekil Tullkammare. Brutto: 79,77. Netto: 56,88.

 

1928 5 juni.

Meddelas till Kommerskollegium att namnet "Lord Nelson"  skall oförändrat bibehållas.

 

1928 22 september.

Skeppare Olaus Osborn Olausson. Skepparbrev av 2:a klass nr. 58 år 1924.

 

1929 22 mars.

Skeppare: Osvald Osborn Olausson.

 

1931 12 mars.

Ommätt vid Strömstad Tullkammare. Brutto: 80,36. Netto: 57,34.

 

1931 16 november.

Ommätt vid Strömstad Tullkammare. Brutto: 83,05. Netto: 58,03.

 

1932. 

Reparerad. Ny mast.

 

1934.

Ny motor installerad. Laval 2 cyl. 72 hk. Insatt vid Bergs Mek. Verkstad, Hälsö.

 

1936.

Nya signalbokstäver SJEW.

 

1937 13 februari.

Skeppare: Olaus Osborn Olausson. Huvudredare: Osvald Birger Olausson.

 

1938 9 april.

Ommätt vid Lysekil Tullkammare. Brutto: 90,12. Netto: 58,68.

 

1938 23 april.

Ommätt vid Lysekil Tullkammare. Brutto: 94,30. Netto: 58,65.

 

1938 29 september.

Intygar Wilhelm Oskarsson att fartyget år 1938 vid 
Hälleviksstrands Slip & Varv, Orust  blivit helt förbyggt. 
Dess mått har därför förändrats:

Tidigare längd: 23,52 meter, nu 24,07 meter.

Tidigare bredd: 5,98 meter, nu 6,03 meter.

Tidigare djup: 3,14 meter, nu 3,27 meter.

Arbetet påbörjades 1 januari, 10.903 timmar= 21.478:- kronor.

 

1938 8 oktober.

Huvudredare: Olaus Osborn Olaussson. Skeppare: Osvald Birger Olausson. 
Behörighetsbevis nr. 746 år 1936.

 

1943 21 december.

Ommätt vid Lysekil Tullkammare. Brutto: 94,48. Netto: 58,94.

 

1954 13 juli.

Skeppare: Johan Erik Johansson, Gravarne. Skepparbrev av 1:a klass nr. 99 år 1940.

 

1954 16 november.

Skeppare: Johan Erik Johansson, Gravarne.

 

1955 27 oktober.

Skeppare: Osvald Birger Olausson.

 

1957.

Ny motor installerad, 130 hk, 6 cyl. Penta diesel.

 

1960 7 april.

Såld till partrederi Hestrand. Erik Valdemar Carlsson, Grönlid, Hestrand 1/3. 
Ivan Lars Eric Ericsson, Hestrand 1/3, Allan Jan-Åke Ericsson, Hestrand 1/3. 
Pris. 35.000:- kronor. Huvudredare: Erik Valdemar Carlsson. 
Skeppare: Erik Valdemar Carlsson. Kustskepparbrev nr. 19 år 1960. 
Hemort: Hamburgsund.

 

1962 6 september.

Säljer Ivan Lars Eric Ericsson och Allan Jan-Åke Ericsson sina 1/3 delar till Erik Valdemar Carlsson, 
som nu är ensam ägare. Pris: 8.000:- kronor. Huvudredare: Erik Valdemar Carlsson. 
Skeppare: Erik Valdemar Carlsson. Hemort: Hamburgsund.

 

1965 21 april.

Skeppare: Allan Jan-Åke Ericsson. Skepparbrev av 1:a klass nr. 28 av 1964.

 

1966 1 juni.

Såld till: inredningsarkitekt Leif Ericsson-Biuw, Stångholmen, Drottningholm. 
Huvudredare: Leif Ericsson-Biuw. Skeppare: Leif Ericsson-Biuw. 
Hemort: Drottningholm. Fartyget benämnes i registreringscertifikatet segelfartyg 
med hjälpmaskin, galeas, lustfartyg. Pris: 24.700:- kronor.

 

1971 1 december.

Huvudredare: Leif Ericsson-Biuw, Bromma. Skeppare: Leif Ericsson-Biuw, Bromma. 
Skepparbrev KK nr 488 år 1960. Hemort: Stockholm.

 

1989 23 maj.

Såld till: Håkan Tollesson, Smögen. Huvudredare: Håkan Tollesson. 
Skeppare: Håkan Tollesson. Hemort: Gullholmen. Pris: 250.000:- kronor.

 

1990

Ligger fartyget i Lysekil som Kafé och uthyres för resor med turister.

 

1990 17 oktober.

Fartyget utmätt av kronofogden i Borås.

 

1994 29 mars.

Såld på exekutiv auktion å Kronofogdemyndigheten i Göteborg till 
Strömstads Maritima Förening.
Pris: 136.000:- kronor. 
Auktionen överklagad av Thorsten Sennton, Skottarn, Gullholmen.

 

1994 7 april.

Strömstads Maritima Förening betalar resterande köpeskilling och 
tar skeppet i besittning och flyttar det från Thorsten Sennton, Skottarn, 
Gullholmen till Hälleviksstrands Varv.

 

1994 3 maj.

Lord Nelson flyttad från Hälleviksstrand till Strömstad.

 

1994 1 juni.

Göteborgs Tingsrätt behandlar överklagan av Thorsten Sennton 
och beslutar lämna besvären utan bifall.

 

1994 14 september.

Köpebrev utfärdat av Kronofogdemyndigheten i Göteborg.
 Köpesumma 136.00:- kronor. Äganderätt har övergått till 
Strömstads Maritima Förening, Box 131, 452 23 Strömstad.

 

1994 26 september.

Nationalitetscertifikat utfärdat av Stockholms Tingsrätt. 
Sjöfartsregistret för SJEW Lord Nelson, Strömstad. 
Ägare: Strömstads Maritima Förening.

 

1995 28 juli.

Lord Nelson flyttad från Strömstad till Hälleviksstrands Varv, 
Orust för totalrenovering av skrovet. Master, rigg, 
inredning, motor, barlast mm. uttagen.

 

1996 13 augusti.

Garnering under vattenlinjen och betong mellan spant och 
bottenstockar borttagen. Besiktning av Sjöfartsinspektionen. 
Överens. ägare-inspektion-varv om renoveringsplan.

  
 
 
Här följer en kortfattat översikt vad som har hänt sedan vi köpte Lord Nelson: 

1994. Lord Nelson inköpt på exekutiv auktion i Göteborg April 1994. Pris 136 000 kr. 

1994. Utställning ombord, södra hamnen Strömstad sommaren 1994. 

1994. Inspektion ombord av Sjöfartsinspektionen September 1994. 

1994-95. Master, inredning, barlast m.m. uttagen vintern 1994-95, Kebal, Strömstad. 

1995. Bogsering till Hälleviksstrands Varv, Orust, juli 1995. 

1995. Första EU-ansökan inlämnad Augusti 1995. Positivt förhandsbesked, tillstånd att börja, september 1995. 

1996. Garnering borttagen, bottenstockar frilagda. Genomgång ombord av Hälleviksstrands Varv, Sjöfartsinspektionen och SMF. Lord Nelson klar för renovering Augusti 1996. 

1997. Slutligt avslag på vår EU-ansökan, februari 1997. 

1997. Påbörjat samtal med Orust kommun och Hälleviksstrands Varv om nytt EU-projekt hösten 1997. 

1997. Förstärkningsarbeten genomförda höst och vinter 1997. Kostnad 250 000 kr. 

2001. Beslut om EU-projekt Januari 2001. Omfattning ca. 2,5 milj. kr. Hälleviksstrands Varv projektägare, LAN och SMF medfinansiärer. Utbildning av träskeppsbyggare, framtagning av utbildningsprogram för varvets kommande nyanställda. Lord Nelson övningsobjekt i projektet. SMF bekostar allt ingående material, samt medfinansieringsdel 350 000 kr. 

2001. Augusti 2001, Lord Nelson flyttas in i varvshallen och det praktiska arbetet påbörjas. 

2003. Juni 2003, varvets EU-projekt avslutas. 

2003. Sedan augusti 2003 har 4 personer från föreningen jobbat på Lorden under handledning av varvets folk. 
Vad har då hänt med Lord Nelson under projekttiden?

Fortsättning följer snarast...
 
 
Lord Nelsons tekniska data
 
Längd: 26,13 m Segel:
Längd med peke: 33 m Klyvare: 35 kvm
Bredd: 6,03 m Fock: 28 kvm
Djupgående: 3,2 m Stor: 95 kvm
Bruttotonage: 79 ton  Stor i topp: 37 kvm
Nettotonage: 23 ton  Mesan: 64 kvm
Stormast ö/ vattnet: 26 m Total segelyta: 259 kvm
Reg. No. 3767 i Sverige 1899  Sign i Sverige SJEW
 
Lord Nelsons  hemmahamnar och ägare i Sverige.  
Översikt över hemmahamnar:

Gullholmen, Sverige: 1899 - 1928

Rossö, Sverige: 1928 - 1960

Hamburgsund, Sverige: 1960 - 1966

Drottningholm, Sverige: 1966 - 1971

Stockholm, Sverige: 1971 - 1989

Gullholmen, Sverige: 1989 - 1994

Strömstad, Sverige: 1994.............

 

 
 
 
 
 
 

Strömstads Maritima Förening,  Strömstad.
 
 UPP